Zorunlu Yaz Stajları

LİSANS

Lisans öğrencilerinin yaz stajı başvuruları her yıl Mart ayında www.vizyonergenc.com web sitesinden ilan edilmektedir. Başvurularınızı ilanda belirtilen tarih aralığında elektronik olarak yapmanız gerekmektedir.

Üniversite yaz stajları Haziran – Eylül ayları arasında, 20 iş günü olacak şekilde, 3 grup halinde gerçekleştirilmektedir.

Başvuru esnasında 3. veya 4. sınıfa devam eden (en az altıncı yarıyıldan ders aldığını gösterir durumda olan) adayların başvuruları değerlendirilecektir.

STAJ DÖNEMLERİ

I.GRUP

Haziran – Temmuz

II. GRUP

Temmuz – Ağustos

III. GRUP

Ağustos – Eylül 

Not: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu gereğince sigorta primlerinin üniversiteler tarafından karşılanması gerekmektedir.

 

ÖN LİSANS

TUSAŞ Akademi Başkanlığı ile iş birliği protokolü bulunan meslek yüksekokulları öğrencilerinin, ilgili protokoller çerçevesinde TUSAŞ'ta gerçekleştirdikleri zorunlu yaz stajı uygulamasıdır.

Şirketimizde zorunlu yaz stajında yer alacak öğrenciler, protokoller kapsamında belirlenen kontenjanlar doğrultusunda okul müdürlükleri tarafından belirlenmektedir.

Öğrenciler veya yakınları tarafından Şirketimize yapılacak doğrudan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ANADOLU TEKNİK LİSESİ

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu gereğince Şirketimizle protokolü bulunan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerine tanınan kontenjan kapsamında, ilgili okul müdürlükleri tarafından belirlenen öğrencilerin gerçekleştirdiği yaz staj uygulamasıdır.

Şirketimizde staj yapacak öğrenciler, Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri müdürlükleri tarafından belirlenerek Şirketimize bildirilir.

Öğrenciler veya yakınları tarafından Şirketimize yapılacak doğrudan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Yaz stajında Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinden sadece 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilere 25 iş günü süreyle staj imkânı sağlanmaktadır.