Dış Kaynaklı Onaylı Proses Listesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii veya müşteri spesifikasyonlarına göre firmalarda gerçekleştirilen özel prosesler, Proses denetimlerine tabi tutularak Dış Kaynak Onaylı Proses Listesi'ne dahil edilmektedir.

Proses sınıflandırmaları Proses Kontrol Departmanı tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii/Müşteri proses şartnamelerine göre belirlenmektedir.

  • SP-TA  :  Türk Havacılık ve Uzay Sanayii onayı ile Özel Proses
  • SP-TCA  : Türk Havacılık ve Uzay Sanayii & Müşteri onayı ile özel proses
  • UNSP-TA  :  Özel proses değil fakat Türk Havacılık ve Uzay Sanayii onayı gerektiren
  • SP-CA  :  Sadece Müşteri onayı gerektiren Özel Proses

Dış Kaynaklı Onaylı Proses Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.