AR-GE VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

Ar-Ge ve
Teknoloji İşbirliği Talepleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda; araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir.

Bu kapsamda, yakın zamanda açılması planlanan ''Web Başvuru Takip Sistemi'' aracılığıyla paydaşlarımız; yenilikçi fikirlerini, Ar-Ge proje önerilerini, Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirliği taleplerinizi Şirketimize iletebilecektir.