AR-GE VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

Ar-Ge ve
Teknoloji İşbirliği Talepleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda; araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir.

Bu kapsamda, “Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Talepleri” başvuru takip sistemi aracılığıyla paydaşlarımız; Ar-Ge ve odaklı işbirliği taleplerinizi Şirketimize iletebilecektir.

Başvuru için tıklayınız.