VİZYON – MİSYON

HEDEFİMİZ:
"10 YILDA 10 MİLYAR $ CİRO"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2005 yılında gerçekleştirilmiş olan millileşme hareketi sonrası ilk hızlı büyüme dönemini yaşamış ve Türkiye’nin lider havacılık ve uzay merkezi olarak uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır.

İç ve dış paydaşlarının memnuniyetlerini göz önünde bulunduran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemize ve dost ülkelere savunma ve havacılık alanında birçok ürünler sunan aynı zamanda her geçen gün teknolojik yönünü ve mühendislik alt yapısını güçlendiren bir şirket olarak hedeflerine ilerlemektedir. Uluslararası alanda havacılık ve uzay şirketleri arasında 2017 yılında 61. sırada yer alan şirketimiz, 2027 yılında 10 Milyar $ ciroya ulaşacak şekilde stratejilerini oluşturmaktadır.

 

Vizyon ve misyonumuza ulaşabilmek için yol haritamız aşağıda verilen üç ana eksen etrafında şekillendirilmiştir. Bu eksenler; küresel firma olma yolunda ürün geliştirme, sürdürülebilirlik için gelir, kar, taahhüte bağlanmış iş hacminin sağlanması ve kurumsal süreçlerin yönetimi ile paydaşların beklentilerinin karşılanması olarak belirlenmiştir.

01
REKABETÇİ ÜRÜNLERE SAHİP OLMAK
02
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KAZANÇ SAĞLAMAK
03
PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ SÜRDÜRMEK

Ürün Geliştirme

Teknoloji Geliştirme

İş Hacmi / Gelir

Karlılık

Stratejik Gelişim Alanları

Tedarik Zincirini Geliştirmek

Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

İştirak Yönetimi

Müşteri Memnuniyeti

Hissedar Memnuniyeti

Çalışan Gelişimi

Tedarik Zinciri İletişimi

Sosyal ve Çevresel Sorumluluklar

TÜRK HAVACILIK UZAYSANAYİİ
VİZYONUMUZ
Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne ulaşmış "dünya markası havacılık ve uzay şirketi" olmak.
MİSYONUMUZ
Havacılık ve uzay sektöründe ulusal güvenlik ihtiyacını karşılayan çözümler üretmek ve sanayinin gelişmesine öncülük etmek.
DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük, Güvenilirlik, Yaratıcılık, Verimlilik ve Paydaş Memnuniyeti
POLİTİKALAR
Enerji Politikası

İlgili yasal ve diğer gerekliliklere uyarak paydaşlarının enerji verimliliği farkındalığını artırmak, enerji performansını iyileştirecek tasarım ve enerji verimli satın alma faaliyetleri ile enerji performansını sürekli iyileştirmek, enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yasal mevzuat ve diğer şartlara uyarak sürekli iyileştirme ilkesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarından arındırılmış sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Teknoloji geliştiren yüksek nitelikli insan kaynağını ülkeye ve Şirketimize kazandırmak, geliştirmek, vizyon ve değerlerimize bağlı aidiyetin sürdürülebilirliğini sağlamak.

İnovasyon ve Teknoloji Politikası

Küresel rekabet gücüne ulaşmış "dünya markası havacılık ve uzay şirketi" olma yolunda tüm paydaşlar ile işbirliği içinde inovasyon ve teknolojiyi temel kaldıraç olarak konumlandırmak.

Sanayileşme Politikası

Şirketimizin temel süreç ve yetenekleri üzerine odaklanarak, temel olmayan süreçleri dış kaynak kullanımı yolu ile edinmek. Bu kapsamda yerli yardımcı sanayi kabiliyetlerini en üst seviyede kullanmak ve yeni kabiliyetler geliştirmek, entegre sistem ve özgün ürünleri destekleyen küresel bir tedarik zinciri oluşturmak.

Kalite Politikası

Yasal mevzuat ve şartlara uyarak, sürekli iyileştirme ve ilk seferde kalite yaklaşımıyla, paydaşlarının memnuniyetini sağlamak ve daha iyiye ulaşmak.

Emniyet Politikası

Havacılık emniyet risklerini tüm paydaşlarımızla birlikte, yasal mevzuat ve şartlara uyarak ve güvene dayalı bir ortamda yöneterek emniyet performansını sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikası

Sürekli iyileştirme ilkesiyle tüm faaliyetlerin çevresel etkilerini yasal ve diğer şartlara uygun olarak azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Politikası

Şirket iş süreçleri ile uyumlu ve güvenilir Bilgi Teknolojileri ürün ve hizmetlerini, yüksek erişilebilirlik ve kalitede, en kısa sürede ve sürekli iyileştirme yaklaşımında sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

TUSAŞ’a ait bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirliğinin sağlanması, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve TUSAŞ paydaşlarının bilgi güvenliği konusundaki farkındalığının arttırılması için; bilgi güvenliği konularında yetkin insan kaynağı ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, gerekli teknolojik çözümlerin ve süreçlerin tesis edilerek işletilmesidir.

 

Sertifikalarımız