VİZYON – MİSYON

HEDEFİMİZ:
"10 YILDA 10 MİLYAR $ CİRO"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2005 yılında gerçekleştirilmiş olan millileşme hareketi sonrası ilk hızlı büyüme dönemini yaşamış ve Türkiye’nin lider havacılık ve uzay merkezi olarak uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır.

İç ve dış paydaşlarının memnuniyetlerini göz önünde bulunduran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemize ve dost ülkelere savunma ve havacılık alanında birçok ürünler sunan aynı zamanda her geçen gün teknolojik yönünü ve mühendislik alt yapısını güçlendiren bir şirket olarak hedeflerine ilerlemektedir. Uluslararası alanda havacılık ve uzay şirketleri arasında 2017 yılında 61. sırada yer alan şirketimiz, 2027 yılında 10 Milyar $ ciroya ulaşacak şekilde stratejilerini oluşturmaktadır.

 

Vizyon ve misyonumuza ulaşabilmek için yol haritamız aşağıda verilen üç ana eksen etrafında şekillendirilmiştir. Bu eksenler; küresel firma olma yolunda ürün geliştirme, sürdürülebilirlik için gelir, kar, taahhüte bağlanmış iş hacminin sağlanması ve kurumsal süreçlerin yönetimi ile paydaşların beklentilerinin karşılanması olarak belirlenmiştir.

01
REKABETÇİ ÜRÜNLERE SAHİP OLMAK
02
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KAZANÇ SAĞLAMAK
03
PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ SÜRDÜRMEK

Ürün Geliştirme

Teknoloji Geliştirme

İş Hacmi / Gelir

Karlılık

Stratejik Gelişim Alanları

Tedarik Zincirini Geliştirmek

Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

İştirak Yönetimi

Müşteri Memnuniyeti

Hissedar Memnuniyeti

Çalışan Gelişimi

Tedarik Zinciri İletişimi

Sosyal ve Çevresel Sorumluluklar

TÜRK HAVACILIK UZAYSANAYİİ
VİZYONUMUZ
Özgün ürünleri olan, küresel rekabet gücüne sahip, teknolojide öncü, havacılık ve uzay alanında dünya markası olmak.
MİSYONUMUZ
Ülkemizin stratejik amaçlarına hizmet edecek; savunma, havacılık ve uzay alanında, ulusal ve küresel paydaşlarımıza değer katacak, yenilikçi, sürdürülebilir ve özgün çözümler sunmak.
DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük ve Güvenilirlik, Verimlilik, Teknolojik ve İnovatif, Sürekli Öğrenme ve Gelişim, Sürdürülebilirlik Bilinci, Paydaşlara Değer Katan
POLİTİKALAR
Geri Bildirim Yönetim Sistemi Politikası

Mevcut Kalite Yönetim Sistemi kapsamında müşteri ve paydaşlar tarafından iletilen geri bildirimleri, yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak; şeffaflık, erişilebilirlik, duyarlılık ve tarafsızlık prensipleriyle, zamanında ve müşteri odaklı bir şekilde, yetkin personelle ele almak.

 

Sertifika

Tusaş Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Politikası

Yasal mevzuat ve diğer şartlara uyarak, deney ve kalibrasyon laboratuvarı müşterilerine tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun, zamanında ve müşteri talep ve beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet vermek, paydaşlarının memnuniyetini ve laboratuvar performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 

Politikamız

Sertifika

 
 
Enerji Politikası

İlgili yasal ve diğer gerekliliklere uyarak paydaşlarının enerji verimliliği farkındalığını artırmak, enerji performansını iyileştirecek tasarım ve enerji verimli satın alma faaliyetleri ile enerji performansını sürekli iyileştirmek, enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

Sertifikalarımız

ISO 50001 Certificate

 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yasal mevzuat ve diğer şartlara uyarak sürekli iyileştirme ilkesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarından arındırılmış sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

 

Politikamız

Sertifika

 

 

 
 
İnsan Kaynakları Politikası

Teknoloji geliştiren yüksek nitelikli insan kaynağını ülkeye ve Şirketimize kazandırmak, geliştirmek, vizyon ve değerlerimize bağlı aidiyetin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Politikası

İlgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uyarak, sürekli iyileştirme ilkesiyle; havacılık ve savunma sektörüne yön verecek, rekabet avantajı sağlayacak, bugünün ve geleceğin müşteri ihtiyaçlarını gözetecek teknolojilerin tespit edilmesi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi gibi yöntemler ile TUSAŞ tarafından kazanılması ve yaygınlaştırılması, ilgili çalışmaların fikri ve sınai haklarının korunması ile Şirketin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

PL.STR.20.001T
 

Sanayileşme Politikası

Şirketimizin temel süreç ve yetenekleri üzerine odaklanarak, temel olmayan süreçleri dış kaynak kullanımı yolu ile edinmek. Bu kapsamda yerli yardımcı sanayi kabiliyetlerini en üst seviyede kullanmak ve yeni kabiliyetler geliştirmek, entegre sistem ve özgün ürünleri destekleyen küresel bir tedarik zinciri oluşturmak.

Kalite Politikası

Sivil ve askeri kullanım amaçlı hava aracı ve uzay sistemleri ile bunlara ait alt sistem ve parçaların tasarımında, üretiminde ve teslimat sonrası faaliyetlerinde yasal mevzuat ve şartlara uyarak, sürekli iyileştirme ve ilk seferde kalite yaklaşımıyla, paydaşlarının memnuniyetini sağlamak ve daha iyiye ulaşmak.

 

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikalarımız

AQAP 2110

AQAP 2310

AS 9100D

AS 9110C

ISO 9001_2015

 

Emniyet Politikası

Havacılık emniyet risklerini tüm paydaşlarımızla birlikte, yasal mevzuat ve şartlara uyarak ve güvene dayalı bir ortamda yöneterek emniyet performansını sürekli iyileştirmek.

Çevre ve İklim Değişikliği Politikası

Havacılık, uzay ve savunma sanayi alanlarında, sürekli iyileştirme ilkesiyle tüm süreçlerde çevresel etkileri yasal ve diğer şartlara uygun olarak azaltarak kirliliğin önlenmesini sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadeleyi göz önünde bulundurarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.

 

Sertifikalarımız

ISO 14001

 
 
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Politikası

Şirket iş süreçleri ile uyumlu ve güvenilir Bilgi Teknolojileri ürün ve hizmetlerini, yüksek erişilebilirlik ve kalitede, en kısa sürede ve sürekli iyileştirme yaklaşımında sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 

Sertifikalarımız

Bilgi Güvenliği Politikası

TUSAŞ’a ait bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirliğinin sağlanması, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve TUSAŞ paydaşlarının bilgi güvenliği konusundaki farkındalığının arttırılması için; bilgi güvenliği konularında yetkin insan kaynağı ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, gerekli teknolojik çözümlerin ve süreçlerin tesis edilerek işletilmesidir.

 

Sertifikalarımız

 

Su Politikası

Havacılık, uzay ve savunma Sanayi alanlarında, tüm iş süreçlerinde sorumlu üretim ve tüketim yaklaşımı gözetilerek sürdürülebilir uygulamalarla su kaynaklarını korumak, suyun etkin kullanılmasını sağlamak ve bu konuda değer zincirimizdeki paydaşlarla iş birliği yapmaktır.

 

Su Politikası'na erişmek için tıklayınız.