GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik ve Çerez Politikası

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) yer aldığı veya Politika’ya atıfta bulunulan https://www.tusas.com dâhil olmak üzere; TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (“TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ”) ait tüm internet siteleri ve uygulamalarına (hepsi birlikte, "Web Sitesi") uygulanmakta ve bu internet sitelerini ziyaret eden ve uygulamaları kullanan kişileri (“Kullanıcı” | “Kullanıcılar”) kapsamaktadır. Çevrimdışı toplanan bilgiler ile Web Sitesi kapsamında kullanılan ve üçüncü taraflarca sunulan veya elde edilen bilgiler Politika’nın kapsamı dışındadır. Web Sitesi kullanımı Politika hüküm ve şartlarının Kullanıcılar tarafından istisnasız kabulüne bağlı olup, Kullanıcılar Web Sitesi’ne erişim sağlayarak bu Politika’nın hüküm ve şartlarını kayıtsız şartsız olarak kabul etmiş sayılırlar.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklar da dâhil olmak üzere Web Sitesi ile Web Sitesi’nden kaynaklı tüm haklar TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’ne aittir. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi veya türev sürümler oluşturulması yasaktır. Web Sitesi’nde yayınlanan bütün yazılı, görsel, sesli,  elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logo da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nde yer alan her türlü içeriğin hakları ile telif, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ ya da üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olup, söz konusu haklar ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen tüm unsurlara veya içeriğe, Web Sitesi’nde yer verilmesi, Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde yer verilen unsurlara veya içeriğe erişimine olanak sağlanması, bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içerik TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’nin yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içeriğin işbu Politika’da yer alan şartları veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki herhangi bir kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya ait olup, TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’nin söz konusu ihlal veya ihlallerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

Her Kullanıcı, TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, Web Sitesi’nde tüm Kullanıcılar için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’nin münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’den temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Bu Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerde eksiklikler, yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından maddi veya manevi zarar da dâhil olmak üzere TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kayıtsız şartsız kabul eder.

Kullanıcılar, Web Sitesi’nde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, Kullanıcılar tarafından iletilen veya yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcılar tarafından Web Sitesi’ne giriş yapmak için kayıt sırasında paylaşılan tüm bilgilerin sorumluluğu yalnızca Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresi niteliğinde bilgiler açık ve erişilebilir şekilde TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ sistemlerinde tutulmamaktadır.

TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, kendi takdirinde olmak üzere Web Sitesi’nin içeriğini, bu kapsamda Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, sona erdirme ve kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, verilen hizmetlerin sunulması için elde edilen kişisel veriler https://www.tusas.com/yasal/kvkk internet adresinde yer alan TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ KVKK Metninin ilgili maddelerince belirtilen elde edilme amacı ile sınırlı olacak şekilde işleyecektir.

TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, Kullanıcılar tarafından Web Sitesi aracılığıyla kendisine iletilen bilgileri Politika ve https://www.tusas.com/yasal/kvkk internet adresinde yer alan TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ KVKK Metni, TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Web Sitesi’ne erişim sağlanan cihazın veya bağlantının güvenli tutulması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Web Sitesi’nde herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden mümkün olduğunca faydalanması ve süreçlerinin verimli olarak yürütülebilmesi için değişiklikler ve güncellemeler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Genel olarak, kullanıcı kim olduğunu belirtmeden ya da kişisel bilgilerini vermeden Web Sitesi’ni ziyaret edebilir. Erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımıyla ilgili olarak, kullanıcının iletişim verileri (örneğin, internet protokol -IP- adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin, her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile erişilen telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve doğal olarak kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir.

Bu hususlar haricinde Web Sitesi, kendi kullanım şartları bulunan üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktadır. Bu kapsamda, Web Sitesi kapsamında dış kaynak uygulamaları tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının sunmuş olduğu şart ve koşullara kendi bağlantıları aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Politika’da yer alan taahhütler sadece Web Sitesi’nde geçerlidir. Web Sitesi’nden bağlantı ile yönlendirilen ortamların kullanımı ile ilgili o sitelere ait gizlilik ve kullanım şartları ile politikalar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile yönlendirilen veya aktarılan diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, kişisel verilerin korunması, gizlilik prensipleri de dahil olmak üzere kullanım şekli veya kuralları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi veya manevi zarar ve kayıplardan TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ sorumlu değildir.

Resmi makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi veya Kullanıcı’nın TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı girişimi tespit edilmesi halinde TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma veya yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların Politika’ya aykırı davranışı halinde TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ’nin kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Belirtilen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri, uygulanacak hukuk ise Türk Hukuku’dur.

TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, Politika’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Politika kapsamında düzenlenen hususlar ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenebilecektir. Bu doğrultuda, ilgili değişiklikler hakkında bilgi sahibi olunabilmesi adına bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Politika’da sayılan hüküm ve koşullar metnin yayım tarihi olan 06.04.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bize Ulaşın

İşbu Politika hakkında soru, öneri veya bilgi taleplerinizi, ki@tai.com.tr adresine ileterek TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ ile iletişime geçebilirsiniz.