ÖZ KAYNAK AR-GE PROJELERİ

Öz Kaynak
Ar-Ge Projeleri

Öz kaynak Ar-Ge Projelerinin Türleri, Usulleri ve Özellikleri:

 

TÜBİTAK (TEYDEB, ARDEB)

 

Usuller

 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması hem TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında TUSAŞ onayına hem de TÜBİTAK onayına tabidir.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ'da ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

 

Özellikler

 

Proje Bütçesi Üniversite Bünyesine Olan Destek Türleri İçin:

 • TÜBİTAK TEYDEB 1505 Projelerinde bütçe üst sınırı 1 Milyon TL, süre üst sınırı 24 aydır.
 • TÜBİTAK ARDEB 1003 Projelerinde bütçe üst sınırı 2,5 Milyon TL, süre üst sınırı 36 aydır.
 • TÜBİTAK ARDEB 1003 Projelerinde bütçe üst sınırı 200 Bin TL, süre üst sınırı 18 aydır.

 

Diğer Destek Türlerinde, Proje bütçesi TUSAŞ'da olup bu bütçeden Üniversiteye iş payı kapsamında ödeme yapılmaktadır.

 

Avrupa Birliği Projeleri (H2020, Cleansky, vd.)

 

Usuller

 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması hem TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında TUSAŞ onayına hem de Avrupa Komisyonu onayına tabidir.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ'da ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

 

Özellikler

 • Projeler çağrı bazlıdır.
 • Üniversite, projede konsorsiyum üyesi olarak yer alır.
 • Avrupa Komisyonu tarafından Üniversiteye kendi iş payı kapsamında bütçe ayrılmaktadır.
 • Üniversitenin bu bütçe kapsamındaki harcamalarının %100’ü Avrupa Komisyonu karşılanmaktadır.

 

%100 Özkaynak

 

Usuller

 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında onaya tabidir.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ'da ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

 

Özellikler

 • Projeler için Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programlarına destek başvurusu yapılması tercih edilmektedir.