TEKNOLOJİ MERKEZLERİ

TEKNOLOJİ MERKEZLERİ

TUSAŞ Teknoloji Merkezleri’nde, diğer mühendislik direktörlükleri ile koordineli şekilde aşağıda tanımlanan görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülür:


 • Yeni, ileri ve kritik teknolojiler ile ilgili araştırma çalışmaları
 • Şirketin tematik teknoloji alanları bazında teknolojik derinliğinin geliştirilmesi çalışmaları
 • Ürünlerin rekabet gücünü artıracak nitelikte uygulamalı araştırma çalışmaları
 • Bilginin transferi, geliştirilen ve elde edilen bilginin yayılması
 • Yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanması
 • Yenilikçi konularda ödüllü yarışmaların teşvik edilmesi

TUSAŞ'da mevcut olan 4(dört) Teknoloji Merkezinde aşağıda detayları belirtilen yenilikçi çalışmalara odaklanılmaktadır.


 • İleri malzemelerin araştırılması (Nano-malzemeler gibi) 
 • Yeni üretim tekniklerinin araştırılması (Katmanlı imalat gibi)
 • Yeni enerji üretim ve depolama sistemlerinin araştırılması
 • Üniversite ve araştırma kurumları ile ortak projeler yürütülmesi
 • Araştırılan teknolojilerin havacılık ve uzay sanayinde uygulanması ve laboratuvar ortamında test edilmesi
 • Araştırılan teknolojilerin endüstrileşmesi için proses geliştirilmesi

 

 

 • TUSAŞ Teknoloji Yol Haritasında bölümlerle ortak belirlenen özgün mühendislik metot ve araçların öncelikli olanların tespiti
 • Tespit edilen metot ve araçların Üniversite ve Araştırma Kurumları ile birlikte çalışılması, geliştirilmesi veya iyileştirmesi
 • İlgili metot ve araçların, metot geliştirme ve doğrulama işlemlerinin yapılması, kayıt altına alınması ve yayınlanması


 • Yeni hava aracı konseptleri için temel araştırmaların yapılması ve modelleme, tasarım ve simülasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Yenilikçi uçuş kontrol sistemleri, hava araçlarında elektriğin daha fazla kullanımı gibi yeni sistem konseptlerinin araştırılması,
 • Üniversite ve araştırma kurumları ile bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi.


 • Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAS arasında 26 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında TUSAŞ ODTÜ Teknokent tesislerinde kurulmuştur.
 • DKTM'nin amacı,  helikopter alanında geleceğin teknolojilerini araştırmak ve kazanmak, üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek, uzun vadede helikopter teknolojileri alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktır.
 • DKTM, Helikopter sanayiinde dünyada mevcut olmayan veya ülkemizde erişilemeyen teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.