SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DAHA YAŞANABİLİR BİR GELECEĞE DOĞRU UÇUŞ ROTAMIZDIR

Türk Havacılık Uzay Sanayii için sürdürülebilirlik bir taahhütten daha fazlası olup kimliğimizin ve amacımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Havacılık ve uzay sanayii sektöründe geleceği şekillendirmenin getirdiği derin sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle sürdürülebilirliği operasyonlarımızın temel taşı haline getirdik.

Çevre açısından verimli teknolojilere öncülük ederken, sosyal sorumluluk projelerini uygulamaya alıyor, çevresel etkimizi en aza indiriyor ve sosyal katkımızı en üst düzeyde tutmaya kendimizi adıyoruz. Gücümüzü parçası olduğumuz toplumdan alıyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla yenilik anlayışımız göklerin ötesine uzanıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii için sürdürülebilirlik bir hedeften fazlası olup hem gezegenimize hem de nesillere fayda sağlayan, sorumlu havacılık ve uzay faaliyetlerine bizi yönlendiren bir pusuladır.

EKOLOJİK AYAK İZİMİZİ AZALTARAK KARBON NÖTR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk Havacılık Uzay Sanayii için çevre yönetimi sadece bir sorumluluk değildir; her eylemimize rehberlik eden temel bir prensiptir. Faaliyetlerimizin gezegen üzerindeki etkisinin farkındayız. Bu bağlamda projelerimizin başlangıcından hayat geçmesine kadar süreçte ekolojik ayak izimizi en aza indirecek sürdürülebilir uygulamalara öncelik veriyoruz. Çevre yönetim stratejimiz, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, su kullanım miktarlarını düşürmeyi, diğer kaynaklar ile biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan çalışmaları kapsamaktadır.

Daha yeşil, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

2022 YILI ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİMİZ
ÇEVRESEL DUYARLILIĞIMIZ
Karbon Ayak İzimiz
0,13 tCO2e/(m2)
Atıksu Geri Kazanım Oranımız
%32
Topladığımız Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılma Oranı
%64
Faaliyetlerimiz Sonucu Oluşan Atıkların Geri Dönüşüm / Geri Kazanım Oranı
%99
Kojenerasyon Tesisi İkincil Enerji Üretimi
50.120 (Mwh)
Sürekli İyileştirme Çalışmalarımız Sonucunda Salınımı Engellenen CO2 Miktarı
7.971 (ton)
BÜYÜK HAYAL EDİP, YÜKSEKLERE UÇUYORUZ

Öncü gelişmelere dayanan mirasımızla, geleceği tasarlarken ön saflarda yer alıyoruz. Havacılık ve uzay mühendisliğinde ulaşılabilir olanın sınırlarını zorluyor, yıllardır yaptığımız gibi birçok ilke imza atmaya devam ediyoruz.

Biz, binlerce çalışanımızla büyük bir aileyiz. Sürdürülebilir bir insan kaynağı yönetimi için teknoloji geliştiren yüksek nitelikli insan kaynağını ülkemize ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’ye kazandırmak ve geliştirmek için çalışıyor, vizyon ve değerlerimize bağlı aidiyeti sağlamaya ve herkesin kendini değerli hissettiği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın yetenekleri ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’ye kattığı değerler ile savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmaya, küresel bir aktör olarak en son teknolojiyi üretmeye ve sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

2022 YILI ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİMİZ
İNSANA SAYGIMIZ
Kadın Çalışanlarımızın Yönetici Pozisyonunda Görevlendirilme Oranı
%18,3
İşe Başlayan Çalışan Sayımız
3.007
Akademi Bünyesinde Sağlanan Farklı Eğitim Sayımız
618
Akademi Bünyesinde Gerçekleşen Kişi Başı Ortalama Eğitim Süremiz
49 (Saat)
Staj İmkanı Sağladığımız Öğrenci Sayısı
2.426
YENİLİK BİZİMLE UÇUYOR

Havacılık ve uzayın geniş sınırlarında, Malezya’dan Almanya’ya kadar Dünya’nın birçok yerinde yeniliği üretiyoruz. Yeniliğe olan bağlılığımız göklerin ötesine uzanıyor. Havacılık ve uzay mühendisliği kavramsal hesaplarından son ürün prototiplere kadar inovasyon, işimizin her yönüne nüfuz ediyor. Sınırları zorluyor,

Ar-Ge gücümüzle karmaşık zorluklara sürekli yeni çözümler geliştiriyoruz.
Çabamız yalnızca havacılık ve uzay alanındaki yenilikleri teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda gelecek nesiller için gezegenin daha yaşanabilir bir yer olmasını sağlamaktır.

2022 YILI ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİMİZ
EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKIMIZ
Yürüttüğümüz Ar-Ge Proje Sayısı
139
Yıl İçerisinde Çalıştığımız Tedarikçi Sayısı
1.302
İhracat Hacmimiz
592.725.904,12 $
Toplam Ar-Ge Harcamamız
12.535.972.654 TL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİMİZ

Türk Havacılık Uzay Sanayii olarak faaliyet gösterdiğimiz havacılık ve uzay sektörünün taşıdığı kritik önem nedeniyle kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk doğrultusunda hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Misyonumuz gereği sektörün ülkemizdeki öncüsü olarak hareket ederken, vizyonumuz gereği uluslararası alanda da yükselmeye devam ediyoruz.

Etik yapılanmamız ile çalışanlarımızın birbirleriyle ve diğer gruplar ile daha uyumlu ilişkiler geliştirmesini sağlamayı, daha mutlu bir çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız kapsamında; stratejik hedeflerimize ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler dâhilinde karşılaşabileceğimiz her türlü fırsat ve tehdidi proaktif olarak yöneterek, kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Risklerimizi, süreçlerimizle entegre olarak tanımlıyor ve stratejik hedeflerimizle uyumlu risk yönetimi stratejileri oluşturuyoruz.