TEKNOLOJİ MERKEZİ PROJE ÇAĞRILARI

Teknoloji Merkezi
Proje Çağrıları

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planında yer alan çalışma konuları ve Şirketimizin stratejik önceliklerine göre, özgün ürünlerin üretimi ve bu kapsamda yürütülen farklı ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi amacıyla, Teknoloji Hazırlık Seviyesi 1-4 olan araştırma konularına yönelik, belirli dönemlerde proje çağrıları yayımlanmaktdır. Yürürlüğe alınması uygun değerlendirilen projeler, TUSAŞ bünyesinde yer alan aşağıdaki Teknoloji Merkezlerinde yürütülmektedir:

 

Konuya özel oluşturulan Değerlendirme Kurulu; Projelerin değerlendirilmesi, düzeltme önerileri ve başlatılmasına ilişkin kararlar ile durdurma, değişiklik, sonlandırma ve sözleşmenin feshi kararlarından sorumlu kurul olarak görev almaktadır.

 

Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi Süreci:

 

TEKNOLOJİ MERKEZLERİ
İleri Malzeme Proses ve Enerji Teknolojileri Merkezi (İMPET)
Özgün Mühendislik Araçları Teknolojileri Merkezi (ÖMAT)
Gelişmiş Hava Aracı Konseptleri Teknolojileri Merkezi (GeHAKT)
Döner Kanat Teknolojileri Merkezi (DKTM)
 
 
ÇAĞRI SÜREÇLERİ
Çağrılı Süreç
Çağrısız Süreç

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planı konularına uygun güdümlü proje çağrıları yayımlanır.

TUSAŞ stratejilerine ve önceliklerine uygun proje önerileri değerlendirmeye alınır. İşbirliği faaliyetleri (toplantı, çalıştay vb.) sonucu ortaya çıkan öneriler değerlendirilebilmektedir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Birinci Aşama Değerlendirme Kriterleri
İkinci Aşama Değerlendirme Kriterleri

Ar-Ge Niteliği

Problem Tanımına / Çağrı Metnine Uygunluğu

Konuya / Çağrıya Özel Başarı Kriterleri

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

Amaç ve Yöntem

Proje Yönetimi, Ekibi ve Araştırma Olanakları

Proje Çıktılarının TUSAŞ Kazanımına Dönüşme Potansiyeli

Konuya / Çağrıya Özel Başarı Kriterleri