TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

TEKNOLOJİ
YOL HARİTASI

TUSAŞ, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir. Alan uzmanlarının görüşleriyle yıllık bazda güncellenen TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yürütülen AR-GE projelerini, Üniversite ve Sanayi İşbirliği alanlarını ve akademik çalışma konularını yönlendiren temel planlama aracıdır.

 

Güncelleme çalışmaları kapsamında, tüm ürün gruplarının girdileri alınarak değerlendirme yapılmakta ve kazanılması hedeflenen teknoloji konuları belirlenmektedir. Belirlenen konuların nasıl ve ne zaman kazanılacağı TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı’nda tanımlanmaktadır.

 

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı kapsamında, ilgili teknoloji konuları, bu konuların nasıl ve ne zaman kazanılması gerektiği sorularına cevap alınarak tüm girdiler kaydedilir. İlgili planda, sadece TUSAŞ tarafından değil, TUSAŞ'ın işbirliği yaptığı dış teknoloji odakları tarafından geliştirilen ve TUSAŞ ürünlerinde kullanılması hedeflenen teknoloji konuları da yer alır.

 

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı’nda yer alan tüm girdiler değerlendirilerek, ilgili teknoloji konularının kazanımı, ilişkili akademik çalışmaların belirlenmesi ve Ar-Ge projelerinin oluşturulması gibi hedefler birbirini bütünleyen bir yapıda ele alınmaktadır.

TEKNOLOJİ
YOL HARİTASI KONULAR
Güncel Teknoloji Konuları

TUSAŞ tarafından kısa ve orta vadede kazanılması planlanan teknoloji konuları değerlendirilir.

Olgunlaşacak Teknolojiler

TUSAŞ tarafından kazanım yöntemi ve planı netleşmemiş ancak kazanılması planlanan teknoloji konuları (orta ve uzun vadeli teknolojiler) değerlendirilir.

Geleceğin Teknolojileri

TUSAŞ tarafından kazanılması planlanan ve gelişmeler takip edilerek kazanımına yönelik planlamaların daha sonraki yıllarda netleşeceği teknoloji konuları (uzun vadeli teknolojiler) değerlendirilir.

 
 
TUSAŞ TEKNOLOJİ
KIRILIMI
Yapı
 • Malzeme Teknolojileri
 • İmalat, Montaj ve Otomasyon Teknolojileri
 • Hava ve Uzay Platformları Yapısalları
Uçuş
 • Uçuş Fiziği
 • Uçuş Mekaniği
Hava ve Uzay Araçları Sistem, Aviyonik ve Ekipman
 • Aviyonik Teknolojileri
 • İtki / Yakıt Teknolojileri
 • Güç Sistemleri (Elektrik, Hidrolik, Pnömatik) Teknolojileri
 • Uçuş ve Görev Yönetimi Teknolojileri
 • Mekanik, Isı Kontrol Teknolojileri
Entegre Doğrulama (Metot ve Araçlar)
 • Çok Disiplinli Tasarım Metotları
 • Sistem Mühendisliği
 • Test Teknolojileri
Yenilikçi Konseptler ve Senaryolar
Bilişim
 • Bilgi Sistemleri Mimari ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgi Güvenliği