TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

TEKNOLOJİ
YOL HARİTASI

TUSAŞ, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası aracılığıyla takip etmektedir. Teknoloji Yol Haritası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yürütülen Ar-Ge projelerine, üniversite ve sanayi İş birliği alanlarına ve akademik çalışma konularına yön veren karar destek sistemidir.

 

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası güncelleme çalışmaları kapsamında, teknoloji konularının, kazanım usullerine ve gerekçelerine ilişkin zaman, kullanım amacı, kullanım yeri, kısıtlayıcı düzenlemeler, olası paydaşlar ve hedef platform / süreç gibi sorulara ilgili alan uzmanlarının değerlendirmeleri alınarak kaydedilir. TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası içerisinde sadece TUSAŞ tarafından yürütülmesi hedeflenen çalışmalara ek olarak, iş birliği yapılan veya yapılabilecek dış teknoloji odakları tarafından geliştirilen ve TUSAŞ ürünlerinde kullanılması hedeflenen teknoloji konuları da yer alır.

 

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası, 2023 yılı içerisinde dijitalleştirilen süreçleri ve anlık analize imkan sağlayan altyapı ile ilgili tüm çalışanların erişime açık bir şekilde kapsamlı ve güncel bilgilerin toplanmasına olanak tanır. Ürün gruplarından elde edilen bilgilere ek olarak, savunma ve havacılık sektöründeki son gelişmeler izlenir, ilgili sektörlerdeki paydaş firmaların yayınları ve patentleri takip edilir, teknoloji trendleri araştırılır, değişen ihtiyaçlara yönelik öngörü çalışmaları yürütülür. Bahse konu kapsamlı çalışmalar sonucunda toplanan veriler analiz edilerek TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası içerisinde kıymetlendirilir.

TEKNOLOJİ
YOL HARİTASI KONULAR
Güncel Teknoloji Konuları

Kısa veya orta vadede kazanılması gerektiği değerlendirilen teknoloji konularını ifade etmektedir.

Olgunlaşacak Teknolojiler

Kazanım yöntemi ve/veya planı netleşmemiş, ancak orta veya uzun vadede kazanılması amacıyla takip edilmesi ve detaylandırılması gerektiği değerlendirilen teknoloji konularını ifade etmektedir.

Geleceğin Teknolojileri

İlgili alanlarda gelişmelerin takip edilerek, kazanımına yönelik planlamaların orta vadede ele alınması gerektiği değerlendirilen teknoloji konularını ifade etmektedir.

 
 
TUSAŞ TEKNOLOJİ
KIRILIMI
Sistemlerle İlgili Teknolojiler
 • Öldürücülük ve Platform Koruma
 • İtki ve Güç Sistemleri
 • Platform ve Silahlar İçin Tasarım Teknolojileri
 • Elektronik Harp ve Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri
 • İz Kontrol ve İz Azaltma
 • Algılayıcı Sistemler
 • Silahlar ve Platformlar İçin Güdüm Kontrol Sistemleri
 • Simülatörler, Eğitici ve Sentetik Ortamlar
 • Entegre Sistem Teknolojisi
 • Haberleşme ve Komuta Bilgi Sistemleri ile İlgili Teknolojiler
 • Personel Koruma Sistemleri
 •  İmalat Süreçleri/Tasarım Araçları/Sistemler
 • Dijitalleşme ve Endüstriyel Dönüşüm
 • Siber Güvenlik Çözümleri
Sistemler ve Ürünler
 • Savunma Analizleri
 • Entegre Platformlar
 • Silahlar ve Silah Sistemleri
 • Tesisat ve Tesisler
 • Donatılmış Personel
 • Muharebe Alanı Bilgileri
 • İş Süreçleri
 • Siber Güvenlik Hizmet ve Operasyonları
Temel Teknolojiler
 • Yapısal ve Akıllı Malzemeler ve Yapısal Mekanik
 • İz ile İlişkili Malzemeler
 • Fotonik/Optik Malzeme ve Cihaz Teknolojileri
 • Elektronik, Elektriksel ve Elektromekanik Cihaz Teknolojileri
 • Enerjik Malzemeler ve Plazma Teknolojileri
 • Kimyasal, Biyolojik ve Tıbbi Malzemeler
 • Bilişim Teknolojileri ve Matematik Teknikleri
 • Bilgi ve Sinyal İşleme Teknolojileri
 • İnsan Bilimleri
 • Mekanik, Termal ve Akışkanlarla İlgili Teknoloji ve Cihazlar
 
 
 

SAYILARLA TUSAŞ TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritasında bulunan teknoloji konularının taksonomik dağılımları grafikte sunulmaktadır