ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

Üniversite Sanayi
İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile TUSAŞ arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

İşbirliği Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi
DETAYLAR

Abdullah Gül Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bandung Institute of Technology

Bilkent Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi EKTAM (Eklemeli İmalat Teknolojileri Merkezi)

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kara Harp Okulu

Koç Üniversitesi

Milli Savunma Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

University of Texas, Arlington

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)
Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında, şirketimizin ihtiyaç duyduğu konularda tezli lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin Şirketimiz tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli personel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Program hakkında detaylı bilgilere Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) SAYP programı bilgilendirme sayfası aracılığı ile ulaşılabilir.

 

SAYP Projelerinin Usulleri ve Özellikleri:

 

Usuller

 

 • SSM-TUSAŞ-Üniversite arasında SAYP Protokolü imzalanması gerekmektedir.
 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması hem TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında TUSAŞ onayına hem de SSM onayına tabidir.
 • TUSAŞ tarafından Yüksek Lisans Tezi Projelerinden ziyade ağırlıklı olarak Doktora Tezi Projeleri tercih edilmektedir.
 • Proje konusu (tez konusu) TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ile ilişkili olmalıdır.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ’ta ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

 

Özellikler

 

 • Proje 3 kişiliktir: Araştırmacı (Tez Öğrencisi: TUSAŞ personeli olması şart değildir), Tez Danışmanı (Tez Öğrencisinin Tez Danışmanı olan Üniversite Öğretim Üyesi), Sanayici Tez Danışmanı (TUSAŞ personeli)
 • Tez Danışmanına proje kapsamında personel ücreti ödenmektedir (SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır).
 • Tez Öğrencisine Üniversite personeli olması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Üniversite personeli olmayan ve herhangi başka bir Şirkette çalışmayan Tez Öğrencisin, Üniversitenin fatura kesmeye yetkili TTO’sunun bulunması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Proje bütçelerinde SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır.
 • TUSAŞ’tan Üniversiteye proje ödemeleri, Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü üzerinden veya Üniversitenin TTO’su üzerinden ödenmektedir.
 • Bütçe Tablosu Döner Sermaye Katsayısı (TTO ile çalışılması durumunda Kurum Payı) düşük (%15’ten küçük olan) olan projeler  tercih sebebidir.
 • Proje kapsamındaki satın alımlar Üniversite (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü veya TTO) tarafından yapılır.
 • Projenin finansal olarak başarıyla tamamlanması Tezin yayınlanması koşuluna bağlıdır.
SAYP Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi
DETAYLAR

Anadolu Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

HUTEN Hava Harp Okulu

Fırat Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

TED Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi