Akademik Çalışma Konuları

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası (TYH) çerçevesinde belirlenmiş öncelikli alanlarda üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilebilecek akademik çalışma konuları belirli dönemlerde TUSAŞ internet sitesinden yayımlanmaktadır. Bu kapsamda lisans bitirme projelerini, yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını ve Ar-Ge projelerini çeşitli modellerle hayata geçirmek üzere TUSAŞ tüm paydaşlarıyla işbirliğine açıktır.

Söz konusu akademik çalışma konuları çerçevesinde, lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir. Ayrıca TUSAŞpersonelinin ya da paydaşlarımızın TYH ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmaları şirketimiz tarafından desteklenmektedir. İlgili akademik çalışma konuları, dış kaynak ile finanse edilebilecek Ar-Ge projeleri için de temel teşkil edebilecek düzeydedir.

Öncelikli Akademik Çalışma Konuları

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası içerisinde yer alan ve öncelikli alan olarak belirlenmiş akademik çalışma konuları aşağıda listelenmiştir.    

Araştırma konuları için işbirliği taleplerinizi akademikarastirma@tai.com.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

TUSAŞ personelinin Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmaları şirketimiz tarafından desteklenmektedir.

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ele alınacak araştırma konularının / problemlerinin akademik olarak tanımlaması ve tanımlanan konuların lisansüstü tez konularına dönüşürülmesi hususunda TUSAŞ tüm öğretim üyeleriyle işbirliğine açıktır.

TUSAŞ, tarafından yürütülen araştırmalar ve projeler kapsamında özellikle bilgi yoğun, yenilikçi araştırmalar için üniversiteler ile işbirliği yapılmaktadır. Üniversite ve Şirketimizden araştırmacıların birlikte çalıştıkları ve sonuçlarının Şirketimiz tarafından kullanımın değerlendirebileceği araştırmalar TUSAŞ tarafından desteklenmektedir. TUSAŞ çalışanlarının yurt içinde öğrenim gördüğü lisansüstü öğrenim programlarındaki lisansüstü çalışmalar TUSAŞ Teknoloji Kırılımında belirtilen ana konu başlıkları ile ilişkilendirilir.

TUSAŞ faaliyet alanları ile ilgili lisansüstü öğrenim gören 300’ten fazla personelimiz bulunmaktadır.