Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir. Bu çalışmalar ile TUSAŞ'ın stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesine, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer almasına ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülecek projelerde, TUSAŞ'ta yürütülen çalışmalar kapsamında tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflemesi ve / veya TUSAŞ'ta uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirilmesine ve / veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler:

 • Talep edilen bitirme projesi başlığı
 • İlgili projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda sağlanacak katkılar
 • Proje ekibinde yer alacak öğrencilerin özgeçmişleri
 • Proje ekibinde yer alacak öğrencilerin transkriptleri

Başvuru şartları ve koşullar:

 • Bitirme projesi başvuruları Akademik Danışmanlar / Öğretim Üyeleri veya ilgili Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileri tarafından iletilmesi gerekmektedir.
 • Lisans öğrencilerinin bireysel / grup halinde yaptıkları lisans bitirme projesi talepleri değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvurular iki dönem halinde 15 Ağustos 2019 - 31 Ekim 2019 ve 1 Ocak 2020 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmalıdır.
 • Lisans bitirme projesi başvuruları bitirmeprojeleri@tai.com.tr e-posta adresinden yapılmalıdır. Diğer iletişim kanalları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuran tüm öğrencilerin not ortalamalarının ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
 • Proje Ekibinde görev alacak azami lisans öğrenci sayısı 5'tir.
 • Bir üniversitenin aynı bölümü ile bir öğrenim yılında en fazla 3 proje gerçekleştirilebilmektedir.

 • Başvuru dönemi kapanmasına rağmen veya önceki maddede belirtilen 3 proje kontenjanı dolmasına rağmen aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan başvurular TUSAŞ tarafından ayrıca değerlendirilir ve uygun bulunduğu taktirde kabul edilir.

  • TÜBİTAK-2209 / B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı’na başvuru yapılacak olması

  • Başvuran tüm öğrencilerin not ortalamalarının ortalamasının 4 üzerinden en az 3,25 veya 100 üzerinden en az 82,50 olması

  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin yazarları arasında yer aldığı, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, çalıştay, konferans vb.) sunulmuş ve tam metni basılmış bildirinin olması

  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin yazarları arasında yer aldığı, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide kabul edilmiş / yayımlanmış makalenin olması

  • Havacılık ve uzay sektörüne yönelik ulusal ya da uluslararası bir yarışmada, proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin dereceye girerek ödül almış olması

  • Yerleşkesinde TUSAŞ ofisinin bulunduğu bir üniversitenin olması

Değerlendirme Süreci:

 • Tüm başvurular, TUSAŞ içerisinde ilgili bölümlerle koordinasyon sağlanarak değerlendirilir.
 • Değerlendirme aşamasında, TUSAŞ'ın yıllık çalışma planı ve kapasitesi göz önünde bulundurulur.
 • Başvurunun olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması ile ilgili olarak başvuruyu gerçekleştiren Akademik Danışman / Öğretim Üyesine veya ilgili üniversitenin TTO yetkilisine geri bildirim sağlanır.
 • Başvurunun kabul edilmesi (olumlu sonuçlanması) durumunda, ilgili akademik danışman / öğretim üyesi ile birlikte bitirme projesini gerçekleştirecek öğrenciler, nihai proje konusunun ve kapsamın belirlenmesi için TUSAŞ'ta düzenlenecek toplantıya davet edilir.
 • Gerçekleştirilecek toplantı sonucunda mutabakat sağlanması durumunda, ilgili bitirme projesi öngörülen takvim ve şartlarda başlatılır.
 • Bitirme projesi için konusunda uzman ve yetkin bir TUSAŞ mühendisi projeye sanayi danışmanı olarak atanır.
 • Proje için gerekli olan deney / testlerin gerçekleştirilmesi için, elverilen ölçüde TUSAŞ altyapısının kullanılması sağlanarak destek olunur.

NOT: Bitirme projesi konu listesinde yer alan projelere yapılan başvurular, başvuru önceliğine göre değerlendirmeye alınmaktadır. Son başvuru tarihinden önce, ilgilenilen projeye başvurulması önem arz etmektedir.

2019-2020 Öğrenim Yılı bitirme projesi başvuruları sona ermiştir, ilginiz için teşekkür ederiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Geçmiş Yıllarda Gerçekleştirilen Lisans Bitirme Projeleri