Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile TUSAŞ arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

İşbirliği Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi

1

Abdullah Gül Üniversitesi

2

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

3

Anadolu Üniversitesi

4

Atatürk Üniversitesi

5

Atılım Üniversitesi

6

Bandung Institute of Technology

7

Bilkent Üniversitesi

8

Bursa Teknik Üniversitesi

9

Bursa Uludağ Üniversitesi

10

Çankaya Üniversitesi

11

Ege Üniversitesi

12

Erzurum Teknik Üniversitesi

13

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

14

Gazi Üniversitesi EKTAM (Eklemeli İmalat Teknolojileri Merkezi)

15

Gebze Teknik Üniversitesi

16

Hacettepe Üniversitesi

17

İstanbul Aydın Üniversitesi

18

İstanbul Teknik Üniversitesi

19

İstanbul Ticaret Üniversitesi

20

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

21

Kadir Has Üniversitesi

22

Kara Harp Okulu

23

Koç Üniversitesi

24

Konya Teknik Üniversitesi

25

Milli Savunma Üniversitesi

26

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

27

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

28

Sabancı Üniversitesi

29

Samsun Üniversitesi

30

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

31

Süleyman Demirel Üniversitesi

32

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

33

University of Texas, Arlington

34

Yalova Üniversitesi

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında, şirketimizin ihtiyaç duyduğu konularda tezli lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin Şirketimiz tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli personel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program hakkında detaylı bilgilere Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) SAYP programı bilgilendirme sayfası aracılığı ile ulaşılabilir.

SAYP Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi

1

Anadolu Üniversitesi

2

Ankara Üniversitesi

3

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

4

Atılım Üniversitesi

5

Başkent Üniversitesi

6

Bilkent Üniversitesi

7

Bursa Uludağ Üniversitesi

8

Çankaya Üniversitesi

9

Eskişehir Teknik Üniversitesi

10

Fırat Üniversitesi

11

Gazi Üniversitesi

12

Gaziantep Üniversitesi

13

Gebze Teknik Üniversitesi

14

Hacettepe Üniversitesi

15

HUTEN Hava Harp Okulu

16

İstanbul Ticaret Üniversitesi

17

İzmir Demokrasi Üniversitesi

18

Kocaeli Üniversitesi

19

Koç Üniversitesi

20

Konya Teknik Üniversitesi

21

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

22

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

23

Sabancı Üniversitesi

24

Sakarya Üniversitesi

25

TED Üniversitesi

26

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

27

Yıldız Teknik Üniversitesi

SAYP Projelerinin Usulleri ve Özellikleri:

Usuller

 • SSM-TUSAŞ-Üniversite arasında SAYP Protokolü imzalanması gerekmektedir.
 • Projenin başlatılması, projede değişiklik yapılması ve projenin kapatılması hem TUSAŞ İç Süreçleri kapsamında TUSAŞ onayına hem de SSM onayına tabidir.
 • TUSAŞ tarafından Yüksek Lisans Tezi Projelerinden ziyade ağırlıklı olarak Doktora Tezi Projeleri tercih edilmektedir.
 • Proje konusu (tez konusu) TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ile ilişkili olmalıdır.
 • Proje planlaması ve Proje Önerisi TUSAŞ’ta ilgili birim ile Üniversite tarafından birlikte oluşturulur.

Özellikler

 • Proje 3 kişiliktir: Araştırmacı (Tez Öğrencisi: TUSAŞ personeli olması şart değildir), Tez Danışmanı (Tez Öğrencisinin Tez Danışmanı olan Üniversite Öğretim Üyesi), Sanayici Tez Danışmanı (TUSAŞ personeli)
 • Tez Danışmanına proje kapsamında personel ücreti ödenmektedir (SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır).
 • Tez Öğrencisine Üniversite personeli olması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Üniversite personeli olmayan ve herhangi başka bir Şirkette çalışmayan Tez Öğrencisin, Üniversitenin fatura kesmeye yetkili TTO’sunun bulunması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenebilmektedir.
 • Proje bütçelerinde SSM ve TUSAŞ tarafından belirlenen tutar esas alınmaktadır.
 • TUSAŞ’tan Üniversiteye proje ödemeleri, Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü üzerinden veya Üniversitenin TTO’su üzerinden ödenmektedir.
 • Bütçe Tablosu Döner Sermaye Katsayısı (TTO ile çalışılması durumunda Kurum Payı) düşük (%15’ten küçük olan) olan projeler  tercih sebebidir.
 • Proje kapsamındaki satın alımlar Üniversite (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü veya TTO) tarafından yapılır.
 • Projenin finansal olarak başarıyla tamamlanması Tezin yayınlanması koşuluna bağlıdır.