"Very-Light Aircraft"(VLA) Üniversite-Sanayi İşbirliği

VLA (Very Light Aircraft) geliştirilmesine yönelik özkaynak İle finanse edilen Ar-Ge Projesi, öğrenime devam eden ilgili mühendislik bölümü öğrencilerinin, uçak tasarımı, üretimi, montajı, yer ve uçuş testi ile sözleşme ve program yönetimi alanlarında yetiştirilmesi için başlatılmış bir projedir.

Her iki proje kapsamında da (İTÜ VLA ve ODTÜ VLA), Very Light Aircraft (VLA) kategorisinde 2 kişilik birer adet Prototip Uçak geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmektedir.

Uçağın tasarım faaliyetlerinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerinin ise öğrencilerin katılımı ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından icra edilmesi planlanmaktadır.

Bu proje ile birlikte hedeflenenler,

    • Öğrencilerin tasarım faaliyetlerine eğitimleri sırasında başlaması ve tasarımlarının ürüne dönüştürülmesi ve eğitim hayatları içinde Savunma ve Havacılık sektöründe deneyim kazandırılması
    • İlgili mühendislik bölümü öğrencilerinin uçak tasarımı ile havacılık sektörüne  özendirilmesi
    • Savunma Sanayi ve Havacılık sektörlerinde istihdam sağlanması amacıyla uçak tasarım alanında kalifiye mühendis yetiştirilmesi
    • TUSAŞ’ın Üniversite / Sanayi İşbirliği çalışmalarının geliştirilmesi.
    • TUSAŞ’a VLA kategorisinde kabiliyet kazandırılmasıdır.

 

İTUNOVA – TUSAŞ , ODTÜ TTO- TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmelere göre tasarlanacak ve üretilecek Prototip Uçak’ın aşağıdaki gereksinimlere uyum sağlaması beklenmektedir.

 

 

Tek ve pistonlu motor

2 koltuklu

Sabit iniş takımı

Maksimum Kalkış Ağırlığı ≤ 750 Kg

Maksimum Kalkış Mesafesi ≥ 450 metre

Maksimum Operasyon İrtifası = 7500 ft

Paralı ağırlık hedefi: 200 kg

Menzil = 500 Km

İrtifada 3 saat Havada Kalma

Maksimum Seyir Hızı = 81Kts

+3.8 g / -1.5 g Manevra Limiti