Tematik Çalıştaylar

Çalıştayların hedefleri aşağıda listelenmiştir:

  • Belirlenen konu ve teknolojiler ile ilgili olarak ülkemizde çalışmaları ve katkıları bulunan uzman ve/veya öğretim üyelerini bir araya getirmek,
  • Belirlenen konu ve teknolojiler ile ilgili deneyime sahip öğretim üyeleri ile TAI mühendislerinin ortak çalışması sağlanarak potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirmek,
  • TAI'nin belirlediği çalışma konularını birlikte ele almak ve bu konular için ön proje tanımlarını oluşturmak,
  • Belirlenen teknolojiler ile ilgili “Teknolojinin Geldiği En İleri Nokta (State of Art)” hakkında bilgi edinmek,
  • Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik yöntemlerin iyileştirilmesini sağlamak

TUSAŞ, düzenlediği çalıştaylar ile ilgili olarak aşağıdaki çalışma yöntemini işletir:

 

TAI Kompozit Çalıştayı (18-19 Nisan 2017)

26 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 10. Teknoloji Danışma Kurulu toplantısında kompozit alanında üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek ve öğretim üyeleri ile ilgili TAI uzmanlarını bir araya getirerek birlikte çalışılacak konuları belirlemek için 18-19 Nisan 2017 tarihinde TAI Akıncı Tesisleri’nde TAI Kompozit Çalıştayı düzenlenmiştir.