Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi

Türkiye'nin Uzaya Açılan Teknoloji Kapısı

TUSAŞ - USET Merkezi'nde 360 derece Sanal Tur yapmak için lütfen tıklayınız.

TUSAŞ  – USET Merkezi Kataloğu için lütfen tıklayınız.

Dünyada uzay alanında söz sahibi olan ve  az sayıda gelişmiş ülkede bulunan, Ülkemizin ise tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi, GÖKTÜRK-1 Programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde kurulmuştur.

Yatırım maliyetleri T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TÜRKSAT A.Ş. tarafından karşılanan ve işletmesi TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ tarafından sürdürülmekte olan yaklaşık 3.800 m2'lik 100.000 sınıfı temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

Merkezin havaalanı taksi yoluna doğrudan bağlantısının olması, uydunun kara yolu ile taşınması gerekliliğini ortadan kaldırarak emniyet, maliyet ve risk yönetimi açısından eşsiz avantajlar sağlamaktadır.

Ankara'da TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ Akıncı Tesislerinde bulunan USET Merkezi, yer gözlem, haberleşme ve benzeri özelliklerdeki tüm uzay sistemlerinin fırlatılmaya hazır hale gelene kadar yapılması gereken çevresel test süreçlerine hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, Merkez ECSS Standartlarını karşılayan uzay sistemlerine yönelik ölçüm ve yer testleri için gerekli altyapıya sahiptir.

Uydu "Montaj" faaliyetleri kapsamında; ekipman, alt-sistem, kablolama ve yapısal parçaların bir araya getirilerek uydunun oluşturulması amaçlanırken, "Entegrasyon" faaliyetleri ile uydu içindeki ekipman ve alt-sistem bağlantıları yapılır ve uydu işlevsel hale getirilir. Bu süreci, uydunun uzayda görevi gereği karşılaşacağı olası tüm senaryoların oluşturulması ve uydu bileşenlerinin performanslarının doğrulanması faaliyeti olan "Fonksiyonel Testler" takip eder.
"Çevresel Test" sürecinde ise, uydu ve uydu bileşenlerinin fırlatıcı ve yörüngedeki çevresel koşullara dayanımı ve müşteri gereksinimlerine olan uygunluğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu testlerin hedefi; uydunun, fırlatılma anından yörüngeye oturtulmasına kadarki süreçte karşılaştığı ortam koşullarının, gerçeğe en yakın şekilde oluşturulması ve bu koşullara maruz kalan uydu ve uydu alt-sistemlerinin sorunsuz olarak çalıştığının teminat altına alınmasıdır.

Isıl Vakum Testleri: Uydu, daha fırlatıcıdan ayrılmadan belirli bir irtifaya ulaştığında zorlu uzay koşullarına maruz kalmaya başlar. Uzay koşullarını oluşturan düşük basınç, ısınmaya sebep olan güneş ve dünya kaynaklı ısı akıları ve soğumaya sebep olan derin uzay ortamlarının benzetimi Isıl Vakum Odası’nda gerçekleştirilir.

Kütle Özellikleri Ölçümleri: Uydunun yörüngesine oturtulmasında ve uydu yöneliminin hesaplanmasında kullanılan (kütle merkezi, atalet momenti vb.) ve hassas bir şekilde ölçülmesi gereken kütle parametreleri Kütle Özellikleri Ölçüm Sistemi'yle ölçülür.

Titreşim Testleri: Fırlatıcının harekete geçmesiyle ortaya çıkan mekanik yüklerin uyduya olan etkisi titreşim testleriyle gözlemlenir. Titreşim testleri, elektro-dinamik sarsıcı vasıtasıyla ana 3-eksene ayrı ayrı uygulanmaktadır.
Akustik Testler: Fırlatıcının ateşlenmesiyle ortaya çıkan kuvvetli ses dalgalarının yansıyarak fırlatıcıda ve dolayısıyla uyduda yarattığı mekanik yüklerin benzetimi akustik testlerle yapılmaktadır. Akustik Test Odası'na yerleştirilen uydu, basınçlı gaz azotla beslenen özelleşmiş kornalarla oluşturulan ses dalgalarına maruz bırakılır.

Şok Testleri: Fırlatıcı kademelerinin ve uydunun fırlatıcıdan ayrılması gibi safhalarda ortaya çıkan şok yüklerinin benzetimi ise piro şok testleriyle gerçekleştirilir.

Güneş Paneli Açılma Testi: Güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çeviren güneş panellerinin açılması ise hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla, fırlatılmadan önce güneş panellerinin uzayda olması gerektiği şekilde açılacağının ve piro teknik bileşenlerinden kaynaklanan şok kuvvetinin uyduya ve güneş panellerine zarar vermeyeceğinin doğrulanması gerekmektedir. Bu test, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde bulunan Güneş Paneli Açılma Test Düzeneği kullanılarak gerçekleştirilir.

Elektromanyetik Girişim / Uyumluluk Testleri: Uydu fırlatma sahasındayken ve fırlatıcıya yerleştirildikten sonra oluşabilecek elektromanyetik etkileşimlerin saptanabilmesi ve ayrıca uydu üzerindeki her bir ekipmanın elektromanyetik açıdan birbiriyle uyum içerisinde çalıştığının doğrulanması amacıyla tam yansımasız (dış ortamdan gelecek RF etkilerinden arındırılmış) alanda gerçekleştirilmektedir.

Kompakt Anten Testleri: Uydunun anten performansının değerlendirilmesi için anten testleri gerçekleştirilir. Kompakt Anten Test Odası'nda bulunan yansıtıcılar ve kaynaklar yardımıyla, yörüngedeki uydunun dünyaya olan uzaklığının benzetimi yapılarak antenlerin işlevselliği ve performansı (anten kazancı, alıcı ve verici sinyal güç seviyeleri, vb.) test edilir. Bu testler sayesinde, uydudan yapılan yayının, dünya üzerinde sadece istenilen hedef bölgeye ulaşacağından emin olunur.

Yukarıda bahsedilen tüm çevresel ve fonksiyonel testlerden başarıyla geçen uydu, fırlatıcıya gönderilmek üzere hazır hale gelmiş olmaktadır. Söz konusu bu testlerin tamamının, gerçekleştirilebildiği Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ndeki test sistemlerinin teknik özellikleri için lütfen tıklayınız.

TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ’nin alanında uzmanlaşmış mühendisleri ve uzay sistemleri üzerinde çalışabilmek üzere eğitilmiş sertifikalı teknisyenleri ile Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde milli projelere ilaveten uluslararası uzay/uydu projelerine de hizmet sağlanması planlanmaktadır.


Benzerleri dünyada gelişmiş sayılı ülkede bulunan söz konusu bu tesis ile Türkiye; uzay sistemleri montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu konumuna gelmesi hedeflenmektedir.