Dünyada uzay alanında söz sahibi az sayıda gelişmiş ülkede bulunan, Ülkemizin ise tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi, GÖKTÜRK-1 Programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde kurulmuştur.

 

Yatırım maliyetleri T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TÜRKSAT A.Ş. tarafından karşılanan ve işletmesi TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından sürdürülmekte olan yaklaşık 3.800 m2'lik 100.000 sınıfı temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı çatı altında ve eş zamanlı montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

 

Merkezin havaalanı taksi yoluna doğrudan bağlantısının olması, uydunun kara yolu ile taşınması gerekliliğini ortadan kaldırarak son kullanıcıya emniyet, maliyet ve risk yönetimi açısından eşsiz avantajlar sağlamaktadır.

 

Ankara'da TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Akıncı Tesislerinde bulunan USET Merkezi, yer gözlem, haberleşme ve benzeri özelliklerdeki tüm uzay sistemlerinin fırlatılmaya hazır hale gelene kadar yapılması gereken alt montaj, montaj, sistem seviyesi entegrasyon, fonksiyonel ve çevresel test aktiviteleri, çok katmanlı yalıtım battaniye ve kablaj üretim alanlarında hizmet sağlamaktadır. Ayrıca, Merkez ECSS Standartlarını karşılayan uzay sistemlerine yönelik ölçüm ve yer testleri için gerekli altyapıya sahiptir.

 

Uydu "Montaj" faaliyetleri kapsamında; ekipman, alt-sistem, kablolama ve yapısal parçalar bir araya getirilerek uydu ana mimarisinin oluşturulması amaçlanırken, "Entegrasyon" faaliyetleri ile ekipman ve diğer bileşen bağlantıları yapılır ve uydu işlevsel hale getirilir. Bu süreci, uydunun uzayda görevi gereği karşılaşacağı olası tüm senaryoların oluşturulması ve uydu bileşenlerinin performanslarının doğrulanması faaliyeti olan "Fonksiyonel Testler" takip eder.

 

"Çevresel Test" sürecinde ise, uydu ve uydu bileşenlerinin fırlatıcı ve yörüngedeki çevresel koşullara dayanımı ve müşteri gereksinimlerine olan uygunluğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu testlerle; uydunun, fırlatılma anından yörüngeye oturtulmasına kadarki süreçte karşılaştığı ortam koşullarının, gerçeğe en yakın şekilde oluşturulması ve bu koşullara maruz kalan uydu ve uydu alt-sistemlerinin sorunsuz olarak çalıştığı teminat altına alınır.

 

Yukarıda bahsedilen tüm çevresel ve fonksiyonel testlerden başarıyla geçen uydu, fırlatıcıya gönderilmek üzere hazır hale gelmiş olur. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi test sistemleri özellikleri için lütfen tıklayınız.

 

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin alanında uzmanlaşmış mühendisleri ve uzay sistemleri üzerinde eğitilmiş sertifikalı teknisyenleri ile Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde milli projelere ilaveten uluslararası uydu ve uzay uygulamalı projelere de hizmet sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Benzerleri dünyada gelişmiş sayılı ülkede bulunan söz konusu bu tesis ile uzay sistemleri alanında gelişen teknolojileri benimseyerek yeni süreçleri, ürünleri ve yenilikçi çözümler ile seçkin müşterilere şeffaf, rekabetçi ve kapsamlı hizmetler sunarak uluslararası bir oyuncu konumuna gelinmesi hedeflenmektedir.

ÖZELLİKLER
Isıl Vakum Testleri

Uydu, daha fırlatıcıdan ayrılmadan belirli bir irtifaya ulaştığında zorlu uzay koşullarına maruz kalmaya başlar. Uzay koşullarını oluşturan düşük basınç, ısınmaya sebep olan güneş ve dünya kaynaklı ısı akıları ve soğumaya sebep olan derin uzay ortamlarının benzetimi Isıl Vakum Odası’nda gerçekleştirilir.

Kütle Özellikleri Ölçümleri

Uydunun yörüngesine oturtulmasında ve uydu yöneliminin hesaplanmasında kullanılan (kütle merkezi, atalet momenti vb.) ve hassas bir şekilde ölçülmesi gereken kütle parametreleri Kütle Özellikleri Ölçüm Sistemi'yle ölçülür.

Titreşim Testleri

Fırlatıcının harekete geçmesiyle ortaya çıkan mekanik yüklerin uyduya olan etkisi titreşim testleriyle gözlemlenir. Titreşim testleri, elektro-dinamik sarsıcı vasıtasıyla ana 3-eksene ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Güneş Paneli ve Reflektör Açılma Testleri

Güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çeviren güneş panellerinin açılması hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla, fırlatılmadan önce güneş panellerinin uzay ortamında sorunsuz bir şekilde açılacağının ve patlayıcı pirolardan kaynaklanan şok kuvvetinin uyduya ve güneş panellerine zarar vermeyeceğinin doğrulanması Güneş Paneli Açılma Test Düzeneği kullanılarak gerçekleştirilir.

Elektromanyetik Etkileşim / Uyumluluk Testleri

Uydu fırlatma sahasındayken ve fırlatıcıya yerleştirildikten sonra oluşabilecek elektromanyetik etkileşimlerin saptanabilmesi ve ayrıca uydu üzerindeki her bir ekipmanın elektromanyetik açıdan birbiriyle uyum içerisinde çalıştığının doğrulanması amacıyla tam yansımasız (dış ortamdan gelecek RF etkilerinden arındırılmış) alanda gerçekleştirilmektedir.

Kompakt Anten Testleri

Uydunun anten performansının değerlendirilmesi için anten testleri gerçekleştirilir. Kompakt Anten Test Odası'nda bulunan yansıtıcılar ve kaynaklar yardımıyla, yörüngedeki uydunun dünyaya olan uzaklığının benzetimi yapılarak antenlerin işlevselliği ve performansı (anten kazancı, alıcı ve verici sinyal güç seviyeleri, vb.) test edilir. Bu testler sayesinde, uydudan yapılan yayının, dünya üzerinde sadece istenilen hedef bölgeye ulaşacağından emin olunur.

Akustik Testler

Akustik Testler: Fırlatıcının ateşlenmesiyle ortaya çıkan kuvvetli ses dalgalarının yansıyarak fırlatıcıda ve dolayısıyla uyduda yarattığı mekanik yüklerin benzetimi akustik testlerle yapılmaktadır. Akustik Test Odası'na yerleştirilen uydu, basınçlı gaz azotla beslenen özelleşmiş kornalarla oluşturulan ses dalgalarına maruz bırakılır.

 
 
USET MERKEZİ
TANITIM KATALOĞU