GÖKTÜRK-3 GÖKTÜRK-3
SENTETİK AÇIKLI RADAR (SAR)
YER GÖZLEM & KEŞİF UYDU SİSTEMİ

GÖKTÜRK-3 Sentetik Açıklı Radar (SAR) Yer Gözlem ve Keşif Uydu Sistemi ile Dünya üzerinden herhangi bir bölgenin metre-altı çözünürlüklü olarak gece ve gündüz şartlarında görüntülenmesi kabiliyetinin kazanılması ile hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu SAR uydu görüntülerinin elde edilmesi hem de sivil uygulama ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

 

GÖKTÜRK-3 SAR Uydu Sistemi Geliştirme Projesi; uydu, sabit ve mobil yer kesimlerinin geliştirilmesini, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlar ile buna yönelik hizmetleri, entegre lojistik destek faaliyetlerini ve gerekli diğer sistem ve servisleri içermektedir. Bu kapsamda, SSB ve TUSAŞ arasında imzalanan GÖKTÜRK-3 SAR Uydu Sistemi Geliştirme Projesi iki aşamalı olacak şekilde planlanmış, projenin ilk fazını içeren sözleşme kapsamında Ön Tasarım Aşamasına kadar tüm faaliyetler TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülmüş ve Mayıs 2016’da başarı ile tamamlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler
Faydalı Yük
Sentetik Açıklı Radar (SAR)
Yörünge
500 km

Güneş Eş Zamanlı

Yer Örnekleme Mesafesi
< 1 m
Tekrar Ziyaret Zamanı
~ 3,5 Gün
Tasarım Ömrü
7 Yıl
Kütle
~1000 kg
Görüntüleme Modları
Nokta, Şerit, Geniş Alan