GÖKTÜRK-1 GÖKTÜRK-1
ELEKTRO OPTİK
YER GÖZLEM & KEŞİF UYDU SİSTEMİ

SSB tarafından yürütülen ve ana yükleniciliği Telespazio-İtalya (TPZ) ve Thales Alenia Space-Fransa (TAS-F) firmaları sorumluluğunda olan yüksek çözünürlüklü Elektro-Optik (E/O) kamera taşıyan GÖKTÜRK-1 Yer Gözlem ve Keşif Uydusu Aralık 2016’da Fransız Guyanası’ndan uzaya başarıyla fırlatılmıştır. GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında TUSAŞ, Ana Yüklenici Telespazio-İtalya (TPZ) ile Thales Alenia Space-Fransa (TAS-F)’e karşı sorumlu olduğu birçok iş paketine doğrudan katılım sağlamıştır. Doğrudan katılım kapsamındaki faaliyetlerine ilave olarak, GÖKTÜRK-1 Uydusu’nun bazı uçuş bileşenleri de TUSAŞ tarafından TUSAŞ tesislerinde üretilmiştir.

 

GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi; coğrafi kısıtlama olmaksızın Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkân tanımakta; aynı zamanda pek çok sivil uygulama alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak kapasiteyi kullanıcılarına sunmaktadır.

 

GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesinin yanı sıra ülkemizin, gelecekteki gözlem ve haberleşme uydularının yurtiçinde üretilmesine yönelik kritik bir altyapı olan Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi kurulmuştur. GÖKTÜRK-1 Uydusu’nun çevresel ve işlevsel testleri USET Merkezinde TUSAŞ personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, fırlatma sahasına bu merkezden sevk edilmiştir.

 

GÖKTÜRK-1 Uydusu’nun fırlatılması ve Aralık 2018’de son kullanıcıya devredilmesini müteakip Teknik Destek ve Entegre Lojistik Destek (ELD) hizmetleri kapsamında, GÖKTÜRK-1 Sistemi’nin işletilmesi, bakım veya onarım faaliyetleri ile uydu platformu ve görev yükü seviyesi mühendislik desteği TUSAŞ tarafından sağlanmaktadır.

3D Model Yükleniyor
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler
Faydalı Yük
Elektro-Optik Kamera
Yörünge
~ 681 km

Güneş Eş Zamanlı

Çözünürlük
< 1 m
Tekrar Ziyaret Zamanı
~ 2,5 Gün
Tasarım Ömrü
7 Yıl
Kütle
~ 1000 kg
Görüntüleme Modları
Nokta, Şerit, Geniş Alan, Stereo