ETİK İLKELERİMİZ

ETİK

İLKELERİMİZ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak belirler. Tüm ilişkilerinde şeffaf ve adil olmaya özen gösterir ve hesap verebilirliği sorumluluk olarak kabul eder.

Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarların üzerinde tutar; tüm paydaşlara karşı sorumlu ve çevreye duyarlı davranır.

Şeffaflık

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tüm ilişkilerinde şeffaflık ilkesi ile uyumlu, iletişiminde objektif, güncel, gerçeğe dayalı ve açık olunmasına özen gösterir. Şeffaflık ilkesi iş ilişkilerinde dürüst olmanın bir dışavurumudur. Bu ilke Şirket değerleri olarak ifade edilen değerlerin toplamını da yansıtmaktadır. Şeffaf olmak yapılan tüm iş ve işlemlerde ilgili taraflara karşı dürüst, Savunma Sanayii Güvenliği ve Şirketimizi ticari sırları el verdiğince, açık bir tutum içinde olmayı da kapsar.

Adillik

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yürüttüğü bütün iş ve işlemlerde ilgili taraflara adil muamele etmeye özen gösterir ve bunu bir kurumsal değer olarak benimser. Adalet olmaksızın Şirket personeli, diğer paydaşların ve üçüncü kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri mümkün olmaz. Mutlak adalet ideal bir hedef olmakla birlikte, uygulamaya tam olarak geçirilmesi zorlu bir süreçtir. Bununla birlikte Şirketimizin hedefi mümkün olduğunca işlemlerinde adaleti en yüksek düzeyde tesis etmek ve varsa mevcut adaletsizlikleri gidermektir.

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yaptığı işin nihai sorumluluğunun farkındadır, Şirketimiz menfaatlerini kendi çıkarlarının üzerinde tutar, tüm iş ve işlemlerinde Şirket ortaklarına, Diğer Paydaşlara, devlete ve 3. kişilere karşı hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimser, bunlara ve doğal çevreye zarar verici tutum ve davranışlardan kaçınır.