ETİK KODLAR

ETİK

KODLAR

 • Gerek TUSAŞ içerisinde gerek TUSAŞ dışında iş ilişkileri kurulan bütün taraflarla tutarlı ve dürüst bir ilişki kurar ve sürdürürler: Tutarlı ve dürüst olmak sadece kişisel ahlak ve karakterimizi ilgilendiren ve özel hayatımızda yer alan bir kavram değildir. İş yerimizde de her türlü tutum ve davranışımızda dürüst ve tutarlı olmaya özen göstermeliyiz. Böylece TUSAŞ içinde herkesin birbirine daha kolay güven duyacağı bir iş yeri oluşturmaya büyük bir katkı sağlamış oluruz.

 • Üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yapma anlamında yüksek bir çalışma etiğini hedef edinirler: Çalışma etiği bize verilen işleri üzerimizde hiçbir denetim olmasa bile en iyi şekilde yapmaya gayret etmek ve çalışmaktan, üretmekten zevk almak demektir. Bu hem bizi mutlu eden hem de TUSAŞ’ın insan gücü kalitesini artıran bir davranış olacaktır.

 • Verimlilik ve ekonomiklik gibi kavramları etik bir değer olarak da benimseyerek TUSAŞ’ın büyümesi ve karlılığı için çalışırlar: Verimli ve ekonomik olmak sadece kurumsal hedefler olmayıp her TUSAŞlının özen göstermesi gereken bir ahlaki tutum olarak da benimsenmelidir. Çünkü bizlere toplum içinde iyi bir geçim ve kariyer imkânı sunan TUSAŞ’a bağlılığı bu tutumla ortaya koyarız. Elimizde bulunan mevcut kaynaklarla şirketimizin amaçlarına yönelik olarak mümkün olduğu kadar fazla sonuç almaya çalışırız. Bir işi yapmaya kendimizi adadığımızda, o işi mümkün olan en iyi, en doğru ve en verimli şekilde ve zamanında tamamlar ve o işi bir dahaki sefere daha da iyi yapmanın yollarını ararız.

 • Kendilerine emanet edilen TUSAŞ’ın her türlü kaynağını en iyi şekilde değerlendirirler ve korurlar: TUSAŞ TUSAŞlıya emanet edilen milli bir hazinedir. Bize emanet edilen kaynaklar, hammadde ve araç gereçler, binalar, her türlü insan kaynağı ya da finansal kaynaklar olabilir. Bunları kullanırken şirketimiz için en yüksek faydayı verecek şekilde kullanmaya özen gösteririz.

 

 • Kendilerini hem mesleki hem de genel alanlarda geliştirmeye dikkat eder değişim ve geri bildirimlere açık olurlar:TUSAŞlılar meslek ve uğraşlarında yeni bilgiler edinip kendilerini geliştirmekle hem kendilerine hem de kurumlarına çok önemli fayda sağlamış olurlar. Her gün büyük bir hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamamak, hem kendimize hem de şirketimize zarar verecektir.

 

 • TUSAŞ içinde edindikleri her türlü bilginin gizliliği konusunda gerek çalışırken, gerek TUSAŞ’tan ayrılma durumunda hassasiyetlerini korurlar:TUSAŞ içinde üretilen ve kullanılan birçok bilgi, TUSAŞlılar için sıradan bilgiler olsa bile, bilgi güvenliği açısından korunması gereken, paylaşılması halinde TUSAŞ çıkarlarına zarar veren, TUSAŞ’ın itibarını zedeleyen ya da TUSAŞ’a hukuki ve mali yükümlülükler getiren bilgilerdir. Bu bilgiler, açıklanmaları halinde milli güvenlik ve çıkarlarımıza zarar verebilir, yabancı bir devlete fayda temin edebilir. Bu nedenle, TUSAŞlılar TUSAŞ projeleri, faaliyetleri ve iş yapış yöntemleri konusunda, diğer TUSAŞlılar dahil, ilgili olmayan taraflarla bilgi paylaşımında bulunmazlar; gerektiğinde bilgi, belge, dokümanların gizlilik derecelerini, bu derecelerin yükümlülüklerini dikkate alarak bilgi paylaşımında bulunurlar. TUSAŞlılar, Diğer Paydaşlara ait olanlar da dahil olmak üzere, bilgilerin korunmasına özen gösterir ve bunları kendilerine veya üçüncü şahıslara yarar sağlamak için kullanmazlar.

 

 • Tüm iş ve işlemlerinde temel insan haklarına saygılı davranmaya dikkat ederler:İnsan hakları evrensel bir kavram olup her yerde geçerli olduğu gibi iş yerlerinde de geçerlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder, sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde yer almaya çalışırız.

 

 • Tüm iş ve işlemlerinde TUSAŞ’ın kurumsal kimliğini korurlar:TUSAŞlılar tüm ilişkilerinde, TUSAŞ’ın kimliğine ve saygınlığına uygun olacak şekilde davranırlar. TUSAŞ içerisinde olduğu gibi Diğer Paydaşlar ve ilişkide bulunulan 3. kişiler ile yapılan tüm temaslarda, TUSAŞ’ı en iyi şekilde temsil edecek tutum ve davranışları sergileyerek, dış görünüşlerine daima özen gösterir ve bu konuda sürekli kendilerini geliştirirler. 3. Kişilerle yapılan toplantı ve görüşmelerde sadece TUSAŞ’ın görüşlerini ifade ederler.

 

 • Tüm iş ve işlemlerinde ilgili taraflara karşı şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimserler:TUSAŞlılar sorumluluklarının sadece yapılan işi veren makama karşı değil, katkıda bulunulan ürünleri ve sundukları hizmeti kullanan herkese karşı olduğunu, havacılık sektöründe ürün kalitesinin insan hayatıyla birebir ilgili olduğunu bir an bile akıldan çıkarmazlar. TUSAŞ ürünleri hakkında gelecek şikayetleri ciddiyetle dinleyip cevap vermeyi hesap verebilir bir yönetim tarzı olarak benimser ve bunu dikkate alarak işlerini yaparlar. TUSAŞlı tüm ilişkilerinde her türlü yolsuzluk ve rüşvet uygulamalarından uzak durur ve TUSAŞ için iş gören üçüncü kişilerin de TUSAŞ için iş görürken yolsuzluk ve rüşvet uygulamalarından uzak durması için makul özeni gösterir.

 

 • Kendileri ve yakınları lehine işlem yapmazlar:TUSAŞlı görevi kapsamında aile bireyleriyle, yakınlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez.

 

 • Yeni fikirlere ve yaratıcılığa karşı yapıcı yaklaşırlar:Yenilikçilik farklılığımızın, başarımızın, karlılığımızın, gelişmemizin ve liderliğimizin temelidir. Ürünlerimizin, hizmetlerimizin, iş yapış şekillerimizin ve süreçlerimizin hem bizler hem de Diğer Paydaşlarımız için daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak yenilikleri bulur ve uygularız.

 

 • Takım çalışmasına inanırlar: Takım çalışmaları sayesinde, TUSAŞ’ın hedeflerinin paylaşılacağına, karar verme sürecimizin kalite ve hızının artacağına, iyi kararların hayata geçeceğine, tecrübe ve iyi uygulamaların yaygınlaşacağına, takım ruhu ve başarma hissinin hâkim olacağına, devamlı öğrenen kurum ve kişiler haline geleceğimize inanırız.

 

 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve kayıtlar ile hesapları düzenli, tam ve doğru olarak tutar, muhafaza ederler:TUSAŞlılar meblağı ne olursa olsun hiç bir amaçla gerçeğe aykırı kayıt yapmazlar, denetimden sorumlu kişilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek olur, ihtiyaç duyulan hallerde gereken imkanları ve yardımı sağlarlar.

 

 • Çevre, Sağlık ve Emniyet konusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirler: TUSAŞlılar faaliyetlerini emniyetli ve çevre açısından bir sakınca teşkil etmeyecek şekilde yürütürler. Çevre, sağlık ve emniyet standartlarını işyerimizin ve çalışmalarımızın bir parçası haline getirir, doğal çevreyi ve çalışma ortamlarını korumaya yönelik çabalara katkıda bulunurlar. Yapılan işlerde doğaya ve doğal çevre unsurlarına zarar gelip gelmediği konusunda duyarlı davranırlar.