Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) Projeleri Sözleşmeleri İmzalandı

 

Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) Projeleri Sözleşme İmza Töreni 22 Aralık 2014 tarihinde TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleşti.

 

Törene; başta Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir, TSKGV Genel Müdürü Fikri Gönültaş olmak üzere birçok yetkili ile üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

 

Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Üniversite – Sanayi işbirliğini geliştirmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla TUSAŞ Teknokent bölgesinde kurulan Döner Kanat Teknoloji Merkezi'nin, helikopter teknolojilerinde TUSAŞ'ın ürünlerinde fark yaratacak yeni teknolojileri araştıran ve üniversitelerde var olan araştırma potansiyelini, Sanayi'nin esnekliği ve dinamikliği ile harekete geçiren bir yapıda olmasını hedeflediklerini söyledi.

 

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise konuşmasında DKTM'nin hedeflenen amaçlarına ulaşmasıyla, helikopter geliştirme alanında önemli bir ihtiyacın da giderilmiş olacağını belirterek, "Müsteşarlığımız bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan teknolojik kazanım yükümlülüğü faaliyetleri çerçevesinde en kapsamlı ve farklı uygulamalardan biri olduğu söylenen merkezin bugün imzalanarak başlatılacak projeleri ile kuruluş amaçlarını başarmada emin adımlarla ilerleyeceğine şüphem yoktur." dedi.

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında 26 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında TUSAŞ ODTÜ Teknokent tesislerinde Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) kurulmuştur. DKTM'nin amacı,  helikopter alanında geleceğin teknolojilerini araştırmak ve kazanmak, üniversite–sanayi işbirliğini geliştirmek, uzun vadede helikopter teknolojileri alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktır. DKTM dünyada mevcut olmayan veya ülkemizde erişilemeyen teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

DKTM'nin, Şubat 2014 ayında SSM/TUSAŞ web sitelerinde duyurulan çalışma konuları ve çalışma esaslarına göre yapılan proje ön başvuruları,  SSM ve TUSAŞ uzmanları tarafından incelenmiştir. Proje ön başvuruları, var olan teknolojik duruma katkı, bu katkının boyutu (yenilikçi, destekleyici, millileştirici gibi), uygulanabilirlik, bütçe, insan kaynağı ve takvim açılarından ve mevcut hali ile başlatılıp başlatılamayacağı yönünde değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ilk aşamada 6 proje ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

 

Belirlenen araştırma odakları çerçevesinde, kurgusunun geliştirilmesi veya birkaç projenin birleştirilmesi için görüşmelerin devam ettiği diğer proje ön başvuruları ile ilgili sözleşmelerin 2015 yılının ilk aylarında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu tören ile başlatılan projelerde 7 değişik üniversiteden 30'un üzerinde akademisyen ve araştırmacı görev alacaktır.