Jet Eğitim Uçağı ve Muharıp Uçak Kavramsal Tasarım Projesi Sözleşmesi İmzalandı

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAS) arasında 23 Ağustos 2011 tarihinde “Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak Kavramsal Tasarım Projesi” sözleşmesi imzalanmıştır.

 

TUSAS Balgat Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ile birlikte Genelkurmay, MSB, SSM, Hv.K.K., TSKGV ve Savunma Sektöründen askeri ve sivil yetkililer katılmıştır.

 

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 15 Aralık 2010 tarihindeki toplantısında; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2020’li yıllardan sonraki Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak ihtiyacının milli bir geliştirme projesi olarak karşılanması maksadıyla ilk aşamada kavramsal tasarım yapılması için TUSAS ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir.

 

Bu karar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu kavramsal tasarım projesine ait sözleşme ve ilgili teknik / idari dokümanlar hazırlanmış ve taraflarca müzakere edilerek üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.

 

Sözleşme kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2020’li yıllardan sonraki Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak ihtiyacına yönelik olarak;

  • Harekat ihtiyaçları belirlenmesi,
  • Gereksinim analizi çalışmaları,
  • Hava aracı ve sistem / alt-sitemlerinin kavram tanımlaması,
  • Milli imkan ve kabiliyetler ile yapılabilirliğin araştırılması,
  • Uluslararası işbirliği modelleri

 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. Sözleşme’nin sonunda, gerçekleştirilen teknik ve idari çalışmaların çıktıları Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından değerlendirilerek Proje’nin bir sonraki aşaması için nihai karar oluşturulacaktır.