TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ HAVA AMBULANS OPERASYONUNU TÜM YURT SATHINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETEREK 13 BÖLGEDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

 

 

Türk Havacılık Uzay Sanayii, Savunma Sanayii Sektöründe öncü projelere imza atarken bakanlıklara yönelik iş birliklerini de sürdürüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 31 Ekim 2022 tarihinde yapılan sözleşme ile “Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter” Projesi’ni yürütmeye hak kazanan Türk Havacılık Uzay Sanayii Hava Ambulans Operasyonunu tüm yurt sathını kapsayacak şekilde genişleterek 13 bölgede hizmet vermeye başladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından 08 Kasım 2022 tarihinden itibaren, Ambulans Helikopter Operasyonu kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır, Antalya ve Trabzon olmak üzere 7 bölgede başlayan destek hizmetleri yine Sözleşme gereği 6 Mayıs 2023 tarihinde helikopter sayısının 13’e çıkartılması ile arttırıldı. Türk Havacılık Uzay Sanayii yedi bölgeye ilave olarak Adana, Konya, Erzurum, Samsun, Kayseri ve Malatya’da da Hava Ambulans Operasyonuna destek hizmet vermeye başladı.

Ambulans Helikopterler yakıt ikmali olmadan 400 kilometreye kadar hasta nakledebilirken gündoğumu ve günbatımı arasında hizmet verebilmekte ve iki saat otuz dakika havada kalabilmektedir. Ambulans helikopterlerin tamamı yoğun bakım donanımına sahip olup, gerektiğinde kuvöz kullanılarak yeni doğan bebeklerin de nakli güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Her bir ambulans helikopterde 2 pilot, 1 hekim ve 1 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

 

 

 

 

2026 yılı içerisinde çift sedyeli ambulans helikopter konfigürasyonunda üç adet GÖKBEY helikopteri devreye girecek ve Ambulans Helikopter Hizmetinin 7 gün 24 saat esasına göre, kısıtlı meteorolojik şartlarda dahi hizmet verilmesi sağlanacaktır.
Operasyon sorumluluğunun devralındığı 08 Kasım 2022 tarihinden itibaren günümüze kadar tüm yurt genelinde 1000 saatten fazla uçuş gerçekleştirilirken toplamda 526 hasta ve yaralı Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Yüzyılın felaketi 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde de T.C. Sağlık Bakanlığı koordinesinde aktif görev alırken, 8 Helikopter, 97 personel ile 380 saat uçuş ve 100’ün üzerinde depremzede yaralının çeşitli illerdeki hastanelere nakli için üstün gayret gösterildi.
Hava Ambulans Hizmetindeki Hedefimiz;

Tüm sınırlar dahilinde, vakalara 20 dakikada ulaşacak şekilde İl Hava Ambulans Merkezi sayısının 10 yıl içerisinde 47 merkeze çıkarılması,

Yurtiçi ve yurtdışı komşu bölgelerde hasta ve organ nakli görevlerinin yanında, acil ve birincil vakalara müdahale kabiliyetinin kazanılması,

Üretilecek üstün nitelikli helikopterler ile her türlü meteorolojik şartta, gündüz, gece ve deniz üzeri operasyon kabiliyetlerinin kazanılması,

Uzun nakiller için en az 7 ambulans uçağının filoya alınması,

İnsansız hava araçları ile arama, helikopterler ile de kurtarma faaliyetlerine destek verilmesidir.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Hakkında

Türk Havacılık Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6.153’ü mühendis toplam 14.500’ü aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.