TUSAS, Verimlilik Ödülü Aldı

 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., bir yandan kendi büyümesini sürdürürken, bir yandan da ülkemizde Havacılık Yardımcı Sanayisinin/Kobi'lerin büyümesi suretiyle Yerli havacılık sanayine derinlik kazandırmayı ve bu konuda ülkemizi dünya havacılığı ile rekabet edebilir düzeye getirmeyi bir strateji olarak benimsemiştir.

 

Bu itibar ile TUSAŞ, Tedarik Zinciri alt yapısını Sanal Fabrika Yönetim Sistemi ile tek bir çatı altında toplayarak Yardımcı Sanayi süreçlerinin doğru, standart veri ve raporlar üzerinden 7 gün 24 saat iletişim ile etkin yönetimi sağlamıştır. Bu doğrultuda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında düzenlenen Büyük Ölçekli Firmalar için verilen Ürün Geliştirme kategorisi verimlilik ödülleri kapsamında Teşvik ödülünü almayı başarmıştır. Bu ödül, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu tarafından TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı'ya verilmiştir.

 

Sanal Fabrika Yönetim Sistemi ile 15 farklı şehirde yerleşik 100 firmada mevcut 700 tezgahlık yardımcı sanayi makine parkının tek bir Sanal Fabrika şeklinde yönetilmesi suretiyle 100'den fazla projede 12500 değişik parçadan oluşan yıllık 1,5 milyon parça üretimi sağlanmaktadır.

 

 

Sanal Fabrika Yönetim Sistemi ile internet üzerinden canlı veri paylaşımı sağlanarak; firmaların kabiliyet ve kapasite yönetimleri, teklif toplama ve sipariş hazırlık süreci, anlık üretim takibi, barkotlama,  termin tarihlerine uygun sevkiyat ve envanter yönetimi ve ödeme süreci 7/24 tek merkezden takip edilmektedir. Üretim sürecinde ortaya çıkan problemlere cevap verme süreci sistem üzerinden on-line olarak yürütülmektedir. Ayrıca firma performans ölçümleri bu sistem vasıtası ile yapılmaktadır.

 

Sanal Fabrika Yönetim Sistemi yazılımı tamamen TUSAŞ'ın kendi imkânları ile özgün olarak geliştirilmiş olup; TUSAŞ ve Yardımcı Sanayilerinin isterlerine göre hazırlanmış ve Airbus/Boeing gibi ana müşterilerin gereksinimlerini de karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yazılım gerek alt yapı mimarisi ve gerekse geniş kullanım ağı ve tüm tedarik zincirini içermesi sebebi ile dünyadaki en iyi örneklerden biridir.

 

TUSAŞ, yönettiği 100 civarındaki Türk Şirketinden aldığı güçle dünya standartlarında uçak parçalarını zamanında, kalitesinde, uluslararası sertifikasyona sahip olarak ve rekabetçi fiyatla üretebilir ve yönetebilir düzeye ulaşmış; bu sayede Havacılık sektöründe dünya devi olan şirketlerden büyük hacimli projeleri ülkemize getirmeyi başarmıştır.